Unchecky – Giải pháp chặn các phần mềm tự cài đặt – Chữ ký số Vina Ca

Chặn phần mềm tự cài đặt giúp máy bạn hoạt động an toàn, tránh rủi ro bị mất cắp tại liệu. Unchecky được cho là phần mềm tốt nhất hiện nay về khả năng chặn các phần mềm tự cài đặt như: PriceFountain, Ask toolbar, Pennybe, Codomo Dragon,… Khi cài đặt các phần mềm nhất là các phần…

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào – Chữ ký số Vina Ca

Quý khách chưa biết Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào được lập ra sao, có ý nghĩa như thế nào. Hãy cùng Chữ ký số Vina Ca xem bài viết sau sẽ rõ: Nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế, giảm số giờ khai thuế, ngày 26/11/2014, Quốc hội…