Nội dung chính của nghị quyết số 19/NQ-CP

Chữ ký số Vina Ca giới thiệu đến quý khách hàng những nội dung chính của nghị quyết số 19/NQ-CP nhằm giúp quý khách hàng cập nhật nhật tốt nhất chính sách và đường lối của Nhà nước. Thuộc tính văn bản: Số/Ký hiệu: 19-2016/NQ-CP Ngày ban hành: 28/04/2016 Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Tên văn…