Hướng dẫn cập nhật phần mềm hệ thống kê khai thuế mới nhất

Chữ ký số Vina Ca vừa nhận được thông báo của TỔNG CỤC THUẾ Ngày 04/08/2017 về việc nâng cấp hệ thống khai thuế mới nhất. Theo đó, quý khách hàng cần sớm cập nhật phần mềm để tránh sai sót trong quá trình nộp thuế. Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng…