Đường dây nóng hỗ trợ BHXH Hòa Bình

Chữ ký số Vina Ca tổng hợp các đường dây nóng của BHXH Hòa Bình nhằm giúp người sử dụng Bảo hiểm an tâm hơn khi mọi thắc mắc đều được giải đáp tức thời. BHXH Tỉnh Nguyễn Mạnh Cường Tổ trưởng TP.Thu 0218.3852198 0912795745 Nguyễn Hải Triều Tổ phó PTP.CNTT 0912349423 Nguyễn Vũ Tuấn Tổ viên PTP.Thu 0912225919 Xa…