Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Phiên bản iHTKK vừa mới được update, theo đó bạn cần nhanh chóng cập nhật, nếu không có thể mất mật khẩu nếu chưa đổi lại lần đầu. Nếu chẳng may mất mật khẩu thì hãy cùng Chữ ký số Vina Ca xem Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử. Ngày 04/07/2015, Tổng cục…